Formakuntza
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Laneko arriskuak bulegoan eta DBP-en erabileran
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Laneko segurtasuneko eta higieneko oinarrizko kontzeptuak
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
ISO 45001erako hastapen-ikastaroa
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Substantzia arriskutsuak sailkatzea, etiketatzea eta ontziratzea
2 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Produktu kimikoen manipulatze-arriskuen prebentzioa
2 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Agente biologikoen LAP
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
LAP kontzientziazioa aginteentzat eta zuzendaritzakoentzat
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Arriskuak eta prebentzio-neurriak prentsak erabiltzean
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
LAP Soldadura-lanetan
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Arriskuak eta prebentzio-neurriak mantentze-lanetan
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
LAP Lorategian eta basolanetan
2 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Zarataren aurkako babesa
2 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
LAP amiantoarekin lan egiteko
6 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Prebentzioaren kulturaren hastapen-ikastaroa
4 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Segurtasunez gidatzea
8 ordu ( 4 orduko 2 saio)
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Garabiak eta jasotzeko osagarriak erabiltzea
6 ordu
Presentziazkoa Eraikuntza ez
Plataforma jasotzaileen erabilera
6 ordu
Eraikuntza ez Presentziazkoa
Orga jasotzaileen erabilera
6 ordu
Bilatu