Informaziorako barne-kanala

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención-ek informaziorako barne-kanal bat ematen du laneko edo lanbideko testuinguru batean ezagututako edozein ekintza edo ez-egite jakinarazteko, baldin eta Kode Etikoak ezarritako jokabide profesionalaren printzipio orokorrak urratzen baditu, Europar Batasuneko Zuzenbidearen esparruan arau-haustea izan badaiteke, arau-hauste penala izan badaiteke edo arau-hauste administratibo larria edo oso larria izan badaiteke.

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención-en barneko informazio-sistemaren politikak informazioaren eta salatzailearen nortasunaren konfidentzialtasuna bermatzen du, edo anonimotasuna, informatzaileak hala nahi duen kasuetan, informazio espezifikoa tratatzeko ageriko egokitasuna ez duten datu pertsonalak biltzen ez baditu. Gainera, politikak berariaz debekatzen du fede oneko informatzaileen aurkako edozein errepresalia.

Jasotako komunikazioak bideratzeko, beharrezkoa izango da adierazitako egitateek gutxieneko, egiaztatutako eta arrazoizko zantzu batzuk izatea, lehenengo paragrafoan aipatutako ekintza edo ez-egiteetakoren bat egin dela egiaztatzeko.

Informazioaren barne-kanalerako sarbidea esteka honen bidez egin daiteke:

Bilatu