Berdintasunarekiko konpromisoa

Berdintasunarekiko konpromisoa

IMQ Prevención erakundearen kulturak berdintasuna entitatearen oinarrizko eta zeharkako printzipio gisa onartzen du. IMQ Prevención erakundeak emakumeen eta gizonen arteko aukera- eta tratu-berdintasunarekin duen konpromisoa, halaber, erakundearen balio etikoaren kategoriara igo da.

IMQ Prebentzioaren estrategiak pertsonan oinarritutako kudeaketa-sistema integral bati erantzuten dio, kulturarekin bat datorrena eta erakundearen estrategia orokorrean erabat integratua dagoena, gure funtsezko balioetako bat den aldetik. Horregatik, 2021aren erdialdean “Emakunderen Erakunde Laguntzailearen” ziurtagiria lortu genuen.

IMQ Prebentzioan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa onartzen dugu gure jarduera garatzen den eremu guztietan eta bakoitzean, gure erakundearen gizarte-erantzukizunaren esparruan, eta gure erakundean benetako berdintasuna lortzeko neurri egokiak sustatzen ditugu. Horregatik, enpatia eta errespetua praktikan jartzen ditugu.

IMQ Prebentzioak gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako II. Plana du, IMQ Prebentzioak emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunarekin duen konpromisoari erantzuten diona. Konpromiso horrek adierazten du ez dagoela inolako oztoporik, pertsonaren sexuan oinarrituta, emakumeen eta gizonen parte-hartze ekonomikoa, politikoa eta soziala eragozten duenik, ez eta emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunean ere, sexuagatiko zuzeneko edo zeharkako diskriminaziorik ezari dagokionez.

IMQ Prebentzioak Gatazka-, Laneko Jazarpen-, Sexu-jazarpen- eta Sexu- edo Genero-arrazoiengatiko Jazarpen-egoeretan Jarduteko Protokoloa eta Laneko Indarkeria ere badu, eta horren helburua da gatazka-, indarkeria- eta/edo jazarpen-egoerei aurrea hartzea eta aurre egitea. Gure protokoloa pertsonen arteko berdintasuna eta errespetua mantentzeko diseinatuta dago, bai erakundearen barruan, bai kanpoan. Mezu elektroniko bat dago (igualdad@imqprevencion.es), gure erakundeko pertsonek eragin ditzaketen gatazka-, indarkeria- edo jazarpen-egoerak jakinarazteko IMQ Prevención elkartekoak ez diren beste pertsona batzuei. Horrelako egoeretan, gatazkak kudeatzeko taldeak beharrezko laguntza emango du, gure Jazarpenari Aurre Egiteko Protokoloa jarriko du eskura, eta beharrezko informazioa bilduko du konfidentzialtasun osoz, egoera ebaluatzeko eta beharrezkoak diren neurriak aplikatzeko.

Bilatu