Autobabes-Planak

Egitea eta berrikustea

Autobabeserako Oinarrizko Arauak 393/2007 Errege Dekretuak eta 277/2010 Dekretuak (EAE aplikazioa, 2014ko azaroko muga-eguna) Autobabes Planak egiteko, materialki ezartzeko eta operatibo mantentzeko betebeharra ezartzen dute.

AUParen ezarpena

Zentroko langileek eta erabiltzaileek larrialdietan jarraitu beharreko jarduketei buruzko formakuntza eta informazioa izan behar dute.

Administrazioaren plataformako AUPren erregistroan laguntzea

Zure Autobabes Plana erregistratzen laguntzen dizugu.

Ekintza-planak egiaztatzea eta jarraipena egitea

Zure Autobabes Plana eguneratuta mantentzen dugu.

Aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabidea (DRP)

Ekitaldiaren edo jardueraren ezaugarriak modu malguan jasotzen dituen dokumentua.
Bilatu