Aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabidea (DRP)

Dokumentu honetan, ekitaldiaren edo jardueraren ezaugarriak jasotzen dira, malgutasunez eta eraginkortasunez, bai erakundearentzat, bai kanpoko zerbitzuentzat, pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko eta larrialdi-egoerei erantzun egokia emateko, larrialdi-egoerei aurre egiteko jarduera, zentro edo establezimendu jakin batzuei eska dakizkiekeen autobabes-betebeharrak arautzen dituzten D277/2010 eta D21/2019 dekretuetan ezarritakoaren arabera.

Aurreikus daitezkeen Arriskuen Dispositiboak arriskuak identifikatu eta ebaluatzen ditu, arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko beharrezko ekintzak eta neurriak, bai eta babes-neurriak eta larrialdietan hartu beharreko beste jarduera batzuk ere.

Bilatu