AUParen ezarpena

Autobabes Planak 8. kapituluan aipatzen du Autobabes Planaren zuzendaria den zentroko Autobabes Plana ezartzea: Plan horren arduradun nagusia Autobabes Planaren zuzendaria da, eta hark onetsiko eta gainbegiratuko ditu programa eta ezarpen-jarduketak. Zuzendaritzako langile guztiek, erdi-mailako arduradunek, teknikariek eta langileek parte hartu behar dute zentroaren plana ezartzeko.

Lantokian larrialdi bat izanez gero zentroko langile eta erabiltzaile guztiek jarraitu beharreko jarduketei buruz behar duten prestakuntza eta informazioa izatean datza Autobabes Planaren ezarpena.

Bilatu