Autobabes-Planaren egitea eta berrikustea

Autobabes Plana 393/2007 EDri lotuta dago, eta bertan zehazten da nola garatu behar den.

AUPren ezaugarriak:

 • Nahitaezkoa 393/07 EDan araututako kasuetan. Oinarrizko Autobabes Araua (OAA), 4/1997 Legea eta 30/2015 Dekretua.
 • Hainbat kapitulu ditu, eta horietako bat larrialdi-plana da.
 • Administrazioaren aurrean aurkeztu eta erregistratu behar da.
 • 3 urtean behin berrikusi behar da gehienez.

393/2007 Errege Dekretuaren I. eranskinean autobabes-plana egin eta ezartzera behartuta dauden jardueren katalogoa zehazten da:

 • Araudi sektorial espezifikoa duten jarduerak:
  • Industria-, biltegiratze- eta ikerkuntza-jarduerak.
  • Garraio-azpiegituretako jarduerak.
  • Energia-jarduerak eta -azpiegiturak.
  • Ikuskizun publikoetako jarduerak eta aisiako jarduerak. Ikuskizun Publikoen eta Jolas Jardueren arloan indarrean dagoen araudiak araututako ekitaldiak egiten diren lekuak, barrutiak eta instalazioak.
  • Autobabeserako sektoreko araudiak araututako beste jarduera batzuk. Sektore-araudi espezifiko batek Autobabeserako Oinarrizko Arau honetan definitutako moduan autobabeserako betebeharrak ezartzen dituen zentro, establezimendu, espazio, instalazio, lokal edo antzeko baliabideetan garatutako gainerako jarduerak.
 • Araudi sektorial espezifikorik gabeko jarduerak:
  • Industria- eta biltegiratze-jarduerak.
  • Garraio-jarduerak eta -azpiegiturak.
  • Energia-jarduerak eta -azpiegiturak.
  • Osasun-jarduerak.
  • Irakaskuntza-jarduerak.
  • Egoitza-jarduera publikoak.
  • Bestelako jarduerak: zentro, establezimendu, espazio, instalazio, lokal edo antzekoetan garatutako bestelako jarduerak.

Autobabes Plana idazteaz eta ezartzeaz arduratzen diren pertsonek hau egin beharko dute: “Autobabes Plana II. eranskinean zehaztutako gutxieneko edukiaren arabera prestatzea; Planaren eraginkortasuna ezartzeko eta mantentzeko jarduketak garatzea, eta langileak informatu eta prestatzea”.

Bilatu