Segurtasuneko eta Osasuneko Koordinazioa, 1627/1997 EDren arabera

Deskribapena

Figura horren funtzioa da obraren exekuzioa ahalik eta modurik seguruenean egitea eta langileentzat arriskurik ez eragitea. Bezero sustatzaileak Segurtasun eta Osasun Koordinatzailearen figura izendatu behar du obraren exekuzio-fasean.

Zerbitzuak

  • Segurtasun eta Osasun koordinatzailea.
  • Kontratistak prestatutako Segurtasun eta Osasun Plana onestea.
  • Obrara sartzeko neurriak hartzea.
150 150 IMQ
Aurrekontua eskatu
Bilatu