Laneko Segurtasuna

Laneko Segurtasuna da laneko ekipoen, industria-instalazioen, lanabesen, lantokien eta larrialdi-egoeren erabileratik eratorritako ondorio traumatikoak (hilgarriak, oso larriak eta arinak) dituzten lan-istripuak prebenitzera bideratutako jarduera teknikoak.

Leherketen aurkako babesa (ATEX)
Atmosfera leherkorren (ATEX) araudiak leherketa-arriskuaren aurka pertsonak eta instalazioak babesteko beharrak betetzea arautzen du.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

  • Arrisku-mailaren sailkapena egiten dugu.
  • Leherketen Aurkako Babeserako Dokumentua idazten dugu.
  • Zure enpresari ongien egokitzen zaizkion prestakuntzaz eta ezarpenaz arduratzen gara.
Laneko ekipoak egokitzeko azterketak
1215/1997 EDk laneko ekipoak erabiltzeko segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen ditu, eta enpresaburuak egiaztatu beharko du betetzen direla.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

  • Lantaldearen balorazio-azterketa egiten dugu.
  • Araudiko I. Eranskinean ezarritakoa betetzen dela ala ez ziurtatzen dugu.
  • Adierazi behar dira zer neurri hartu behar diren benetan egokitzeko.
Eraikuntza-zerbitzuak
Eraikuntzaren sektorea istripu-tasa handieneko sektorea da. Enpresek 1627/97 ED sektorean indarrean dauden araudiak onartu behar dituzte, baita nahitaez bete beharreko beste erreferentzia batzuk ere.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

  • Segurtasuneko eta Osasuneko Koordinazioa, 1627/1997 EDren arabera.
  • Segurtasun eta osasun planak/OKPD.
  • Segurtasun-ikuskapenak eraikuntza-obretan.
Prebentzio-baliabidea
Laneko arriskuen prebentzioan laguntzeko figura bat da, arriskutsutzat edo arrisku berezikotzat jotzen diren jarduerak edo prozesuak egiten dituzten enpresetan.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

Gure prebentzio-baliabideek arriskuak zaintzeko eta kontrolatzeko funtzioak betetzen dituzte, jarraibide eta jarduketa-prozeduren bidez, jardueraren ingurunean aurrez aurre eta jarduera gauzatzen den bitartean.

Enpresa Jardueren Koordinazioa (EEZ), 171/2004 ED
Enpresa bat baino gehiago lantoki berean daudenean, nahitaezkoa da guztiek prebentzio-ekintzaren printzipioak koherentziaz aplikatzea, lan-metodo egokiekin, interakzio-kontrolarekin eta beharrezko prebentzio-neurriak egoki aplikatuz.

Norentzat

Era guztiertako enpresak

Zerbitzuak

Enpresa Jardueren Koordinazioari erantzuna emateko beharrezkoak diren gaitasunak eta esperientzia dituen pertsona bat edo batzuk izendatzen ditugu.

Larrialdiak
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak langileen segurtasuna bermatzera behartzen ditu enpresak, larrialdi-egoera bat gertatuz gero.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

Lantokiko Larrialdi Neurrien Plana dokumentua egiten dugu, eta, ezarri ondoren, ebakuazio-simulakro bat egiten dugu.

Bilatu