Segurtasun eta osasun planak/OKPD

Describapena

Eraikuntza-obretarako nahitaezko prebentziozko dokumentua da. Honako hauek jaso behar dira: obra egiteko prebentziozko plangintza, lanpostuen Arriskuen Ebaluazioa, bai eta horiek saihesteko edo haien ondorioak minimizatzeko erabiliko diren baliabideak ere, balorazio ekonomikoa barne. Dokumentu horrek bat etorri behar du Segurtasun eta Osasun Azterlanarekin edo proiektuaren Segurtasun eta Osasuneko oinarrizko azterlanarekin.

Zerbitzuak

Bezero kontratistarentzat egiten ditugu:

  • Segurtasun eta Osasun Planaren dokumentua, proiektuaren Segurtasun eta Osasuneko Azterlanean edo Oinarrizko azterlanean ezarritako neurrien arabera.
  • Obrako Prebentzio Kudeaketaren Dokumentua (OKPD) proiekturik ez badago.
150 150 IMQ
Aurrekontua eskatu
Bilatu