ISO 45001 ezarri aurreko diagnostikoa

Enpresa askok ISO 45001 araua ezarri nahi dute, bai Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legetik bertatik, bai OHSAS 18001 arautik (arau hori jada indarrean ez badago ere, badira ISOrako migrazioa egin ez zuten enpresak). Aurretiko analisi baten bidez, egoera ezagutuko dugu gabeziak detektatzeko, eta ibilbide-orria ISO 45001en arabera sistema garatzeko edo OHSASetik esportatzeko.

Horrez gain, diagnostikoak aukera ematen digu erakundearen konpromiso-maila eta goi-zuzendaritzako kideen Segurtasun eta Osasuneko lidergo-maila ezagutzeko. Kudeaketa-arau hau ezartzeko erabakia hartzeak soilik zentzua du arriskuak desagerrarazteko edo murrizteko helburuei eta etengabeko hobekuntzari  dagokionez duen eraginkortasunean benetan sinesten bada.

Gure aholkularien esperientzia zabalak aukera ematen dio bezeroari Laneko Arriskuen Prebentzioko Legea betetzearen, ISO 45001 arauaren eta pertsonekin duen benetako konpromisoaren arteko lerrokatze-mailaren errealitatea zehazten laguntzeko.

Gainera, arauaren eskakizunak ezagutzen laguntzen dizu.

Bilatu