Zero Proiektua

Laneko ezbehar-tasa eta absentismoa murrizteko eta aginte-lerroa eta langileak inplikatzeko aukera ematen duen metodologia. Azken urteetako ezbehar-tasa, prebentzio-foro aktiboak, komunikazio-bideak, adierazleak, etab. aztertzen dira, eta prebentzioarekin zerikusia duten erakundeko hainbat agente elkarrizketatuz osatzen da.

 

 1. fasea. Diagnostikoa eta informazioa biltzea.

Laneko Arriskuen Prebentzioaren kudeaketan egiten diren jarduerei buruzko informazioa biltzean oinarritzen da, besteak beste:

 • Laneko ezbehar-tasaren azterketa sakona, indizeak.
 • Enpresaren lan-baldintzak (hitzarmenak, istripuagatiko konpentsazioak, etab.).
 • Enpresako istripuen kostuen analisia.
 • Lan-istripuen kudeaketa administratiboa (lan-partea, barneko eta kanpoko komunikazioak, osasunaren zaintza, etab.).
  Enpresaren Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Sistemaren auditoria laburra (zuzendaritzaren inplikazioa, Istripuen Ikerketa, Ikuskapenak, Ergonomia/Psikosoziologia, Komunikazioak, etab.).
 • Elkarrizketak aginte-lerroarekin eta/edo langileekin.

 

 1. fasea.

Egindako Diagnostikoan eta Enpresaren helburuetan oinarrituta, Lantalde bat sortzen da (Enpresa-Mutua-Osasunaren Zaintza-Arlo Teknikoa), eta lan-plan espezifiko bat ezartzen da, enpresaren beharretara egokitua.

Besteak beste, honako hauek lantzen dira:

 • Helburuak zehaztea.
 • Antolamendu- eta administrazio-neurriak ezartzea edo berrikustea (asistentzia-partea, indizeak, etab.).
  Aginte-lerroa: inplikazioa eta lidergoa (funtzioen definizioa eta jarraipena/prestakuntza espezifikoa). Elkarrizketa pertsonaletatik eratorritako neurrien jarraipena.
 • Langileak: elkarrizketa pertsonaletatik eratorritako neurrien jarraipena.
 • Pizgarrien/penalizazioen kudeaketa.
 • Aldez aurreko estatistika-analisiaren ondorioz, lan-plan espezifiko bat egiten da lanpostu/zeregin arazotsuenetarako.
 • Prestakuntza espezifikoa hobetzea, langileekiko komunikazioak hobetzea.
 • Ergonomia aktiborako lan-plan espezifikoa (lanpostuaren diseinua eta prestakuntza espezifikoa).
 • Istripuen/Gorabeheren Ikerketa hobetzea eta bultzatzea (Aginte-lerroaren jarduketa).
 • Istripu Faktoreetan oinarrituta, zehaztu lanpostu/lan-zeregin arazotsuen baldintzen ikuskapenak/segurtasun txikiko egintzak.
 • Istripuen / Gaixotasunen eta arazoak dituzten langileen jarraipena eta kontrol medikoa:
  • Mutuaren koordinazioa eta Prebentzio Zerbitzua.
  • Atsedenaldien kudeaketa.
  • Lanpostu-aldaketak/lan egokituak.

 

Zero Proiektua bereziki egokia da Zuzendaritzak Laneko Arriskuen Prebentziorako konpromisoa duen enpresentzat, laneko istripu-tasa hobetzeko eta/edo aginte-lerroaren eta langileen inplikazioa/integrazioa hobetzeko helburuarekin.

Bilatu