Industria-Higienea

Kutsatzaile kimikoen esposiziotik eratorritako gaixotasun profesionalak eta intoxikazio akutuagatiko lan-istripuak prebenitzera bideratutako jarduera tekniko ez-sanitarioen multzoa (hauts arnasgarria eta inhalagarria, metalak, lurrun organikoak, silize kristalinoa, amiantoa…), fisikoak (zarata, bibrazioak, erradiazio ionizatzaileak, eremu elektromagnetikoak, eremu estatikoak, beroagatiko edo hotzagatiko estres termikoa, …) eta biologikoak (onddoak, lizunak, bakterioak, birusak…).

Laneko ingurunearen baldintzak aztertzen ditugu, lan-jatorriko kutsatzaileak identifikatu eta ebaluazioa egiten dugu haien toxikotasuna eta kontzentrazioa eta langileen esposizio-denbora kontuan hartuta, osasunean kalterik ez eragiteko behar diren prebentzio- eta kontrol-neurriak ezartzeko.

Kutsatzaile kimikoak
Edozein lan-jarduera garatzean, aldaketak gerta daitezke laneko ingurunean, eta horrek langileen osasunerako estimulu erasokorrak eragiten ditu. Kutsatzaile kimikoen kasuan, material geldoa da.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

Neurketa- eta laginketa-ekipoak erabiliz, eta Industria Higiene Analitikoko laborategi akreditatu baten laguntzarekin:

  • Lantokian dauden agente kimiko arriskutsuak identifikatzen ditugu
  • Dagoen arriskua baloratzen dugu
  • Esposizioa desagerrarazteko, murrizteko eta kontrolatuta mantentzeko beharrezkoak diren neurriak ezartzen ditugu.
Kutsatzaile fisikoak
Zarata, bibrazioak, giro termikoa, erradiazio ionizatzaileak eta ez-ionizatzaileak, hala nola eremu elektromagnetikoak, erradiazio optikoak eta karga elektrostatikoak.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

  • Arrisku fisikoak ebaluatzen eta kontrolatzen ditugu.
  • Agente horiek neurketa-ekipoen bidez baloratzen ditugu espezifikoki, esposizio-muga gisa ezarritako mailekin konparatuz.
  • Emaitzen arabera egin beharreko jarduketak ezartzen ditugu.
Kutsatzaile biologikoak
Bakterioak, birusak, onddoak eta parasitoak egoteagatik infekzioak izateko arriskua.

Norentzat

Era guztietako enpresak.

Zerbitzuak

Arrisku biologikoak ebaluatu eta kontrolatzen ditugu:

  • Kutsatzaileen identifikazioa eta balorazioa
  • Lantokiaren ebaluazio osoa, Barnealdeetako Ingurunearen Kalitatearen estandarrak betetzen dituen edo ez erabakitzeko.
Bilatu