Prebentzio espezialitateak

Laneko segurtasuna
Laneko segurtasuna da laneko ekipoen, industria-instalazioen, lanabesen, lantokien eta larrialdi-egoeren erabileratik eratorritako ondorio traumatikoak dituzten lan-istripuak prebenitzera bideratutako jarduera teknikoen multzoa (hilgarriak, oso larriak, larriak eta arinak).
Zerbitzuak
Neurrira egindako urteko programa bat ezartzen dugu, arriskua kontrolatuta izateko prebentzio-jarduera teknikoak zehazteko eta lehenesteko.
 • Laneko ingurune fisikoaren, prozeduren eta laneko ekipoen baldintzak aztertzen ditugu.
 • Arriskuak identifikatu eta ebaluatzen ditugu.
 • Beharrezko prebentzio- eta kontrol-neurriak ezartzen ditugu lan-istripuak saihesteko.
Industria-higienea
Industria Higienea honako hauen eraginpean egoteak eragindako intoxikazio akutuak eragindako lanbide-gaixotasunak eta lan-istripuak prebenitzera bideratutako jarduera teknikoen multzoa da:
 • Kutsatzaile kimikoak (hauts arnasgarria eta inhalagarria, metalak, lurrun organikoak, silize kristalinoa, amiantoa…),
 • Kutsatzaile fisikoak (zarata, bibrazioak, erradiazio ionizatzaileak, eremu elektromagnetikoak, eremu estatikoak, beroagatiko edo hotzagatiko estres termikoa, etab.)
 • Kutsatzaile biologikoak (onddoak, lizunak, bakterioak, birusak…)
Zerbitzuak
Neurrira egindako urteko programa bat ezartzen dugu, arriskua kontrolatuta izateko prebentzio-jarduera teknikoak zehazteko eta lehenesteko.
 • Laneko ingurunearen baldintzak aztertzen ditugu.
 • Lan-jatorriko kutsatzaileak identifikatu eta ebaluatzen ditugu, eta dagokien ebaluazioa egiten dugu haien toxikotasuna eta kontzentrazioa eta langileen esposizio-denbora kontuan hartuta.
 • Dagozkion prebentzio- eta kontrol-neurriak ezartzen ditugu, langilearen osasunari kalterik ez eragiteko.
Ergonomia eta psikosoziologia aplikatua
Ergonomia da lanpostua eta ingurunea langileari egokitzeko jarduera teknikoen multzoa, karga fisikoko istripu muskuloeskeletikoak saihesteko. Gainera, lanpostua konfortagarri egiteaz eta tenperatura-, hezetasun-, abiadura- eta aire-berritzeen giro-baldintzak hobetzeaz eta postuaren kontzepzioa egiteaz arduratzen da.
Psikosoziologia Aplikatua prebentziozko diziplina da, besteak beste aztertzen dituena lana antolatzearekin eta egitearekin zuzenean lotutako faktoreak, langileen segurtasunean eta osasunean eragina izan dezaketenak (lanaren edukia, lan-karga eta lan-erritmoa, laneko denbora, parte-hartzea, rolak, langileen garapena, aginte estiloak…).
Zerbitzuak
Neurrira egindako urteko programa bat ezartzen dugu, arriskua kontrolatuta izateko prebentzio-jarduera teknikoak zehazteko eta lehenesteko.
 • Lanpostuaren baldintzak aztertzen ditugu.
 • Laneko karga fisikoa, ingurune-baldintzak eta arrisku psikosozialak identifikatzen eta ebaluatzen ditugu.
 • Dagozkion prebentzio- eta kontrol-neurriak ezartzen ditugu, langilearen osasunari kalterik ez eragiteko.
Laneko medikuntza
Laneko Medikuntzaren xedea langileen osasuna zaintzea da, banakako eta taldeko ekintzen bidez.
Zerbitzuak
Laneko kalteak garaiz hautemateaz arduratzen gara (istripuak, lanbide-gaixotasunak eta lanarekin lotutako gaixotasunak), eta esku hartzeko programak garatzeaz.
Bilatu