Osasun Zaintza

Osasunaren Zaintza emateko, laneko medikuntzaren espezialitatea duten osasun langileak ditu IMQ Prevención-ek Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan.

Itun-aldian egiten diren osasun-jarduerak honela laburbil daitezke:

Osasuna Zaintzeko Proiektua

Arriskuen ebaluazioaren arabera, enpresan dauden lanpostuak, dagozkien arriskuak eta OOUk ezarriko du zein motatako osasun-protokoloak aplikatu behar diren.

Plangintza

Kontratuaren aldian garatuko diren jarduerak zehazten dira, eta jarduketen kronograma bat ezartzen da.

Laneko azterketa medikoak

Laneko arriskuekin zerikusia duten osasun-azterketak egingo dira, dauden osasun-protokoloen arabera. Mediku-txosten bat egingo da, langileari emateko, eta langileak bere lana egiteko duen gaitasunaren balorazioa, prebentzio-neurri osagarriak hartzea beharrezkoa den adieraziz. Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduaren 37. artikuluaren 3.b atalean ezartzen diren azterketa motak hauek dira:

  • Lanean hasi ondoren.
  • Osasun-arrazoiengatik luzaroan huts egin ondoren.
  • Aldizkako denbora-tarteetan.

Egin beharreko proben barruan sartuko dira laneko historia klinikoa, anamnesia, miaketa klinikoa, analitika eta proba osagarriak (ikusmenaren kontrola, elektrokardiograma, audiometria), eta arriskuen arabera, espirometriak eta erradiografiak egin ahal izango dira.

Bilatu