Silize kristalino arnasgarriarekiko (AKS) esposizioagatiko arriskua prebenitzeko gida teknikoa

Silikosiaren Institutu Nazionalak (INS) Silize Kristalina Arnasgarriarekiko (SCR) esposizioagatiko arriskua lan-eremuan prebenitzeko Gida Teknikoa garatu du, 665/1997 Errege Dekretuaren eskakizunen aplikazioa eta interpretazioa errazteko, AKSren eraginpean egon diren edo egon daitezkeen lanei dagokienez, eta irizpideak eta gomendioak ezarri ditu araudia eta prebentzio-praktika behar bezala aplikatzea lortzeko. Gida Tekniko honek sektore guztietarako kidego komuna du, eta jarduera zehatzetarako aplikazio praktikoen eta prebentzio-neurrien eranskin batzuk erantsiko zaizkio.

2560 1707 IMQ
Bilatu