Laneko Segurtasun eta Osasunerako Espainiako Estrategia 2023-2027

Ministroen Kontseilua 2023ko martxoaren 14an bildu zen, eta 2023-2027 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Espainiako Estrategia onartu zuen, Estatuko Administrazio Orokorraren, autonomia-erkidegoen eta gizarte-solaskideen arteko adostasunaren emaitza.

Estrategia horrek erreferentzia-esparru berri bat izan nahi du, laneko arriskuen prebentziorako politika publikoak bideratuko dituena.

EESST 2023-2027k konpromiso irmoa hartzen du 2021-2027ko Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako Esparru Estrategikoaren lehentasunezko ardatzekin, eta, bereziki, trantsizio digital, ekologiko eta demografikoen ondoriozko arriskuei aurrea hartzeko helburuarekin.

Haren jarduera-ildoak bat etorri dira beste estrategia eta plan nazional batzuekin funtsezko gaietan, hala nola osasun mentalean, gizonen eta emakumeen berdintasunean, laneko minbizian, bide-segurtasunean eta klima-aldaketan.
besteak beste.

2023-2027 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Espainiako Estrategiaren helburua, azken batean, lan-ingurune seguru eta osasungarriak lortzea da, langileen osasunerako eta enpresen eta gizartearen aurrerabiderako lagungarri izango direnak.

Egilea: Laneko Segurtasun eta Osasunerako Institutu Nazionala (INSST).

237 210 IMQ
Bilatu