Enpresa Osasungarriaren diagnostikoa

Zure enpresaren egungo eta benetako egoerara egokitutako premia espezifikoei buruzko diagnostikoa egiten dugu, Enpresa Osasungarria programa ezartzeko funtsezko parametroei dagokienez:

 • Plan Estrategikoa
 • Segurtasuna eta osasuna lanean
 • Erakundeko maila guztien konpromisoa eta inplikazioa
 • GEKren kontzientzia
 • Prebentzio- eta osasun-jardunbide egokiak
 • Garapen Integral Jasangarria
 • Komunikazio-kanalak
 • Balio Zirkuluaren Protokoloak
 • Kontziliazioa
 • Tratu- eta gizarteratze-berdintasuna

 

Erakundeek jada badute hainbat informazio garrantzitsu errealitatearen zati bat ezagutzeko, helburu espezifikoak ezarri ahal izateko, baita jarraipena egiteko adierazleak ere. Hauek dira informazio-iturri horietako batzuk:

 • Azterketa epidemiologikoa, Laneko Medikuntza espezialitateko osasun-azterketetatik eratorria
 • Absentismo-txostenak
 • Ezbehar-tasaren txostenak
 • Arriskuen ebaluazioak
 • Faktore psikosozialen ebaluazioa
 • GEK memoria
 • Berdintasun Planetik eratorritako memoria
 • Lan-giroaren Inkestak
Bilatu