Adikzioen protokoloa

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen arabera, Protokoloa prestatzen dugu, eta, gainera, adikzioak zaintzeko, garaiz detektatzeko eta prebenitzeko programak martxan jartzen ditugu.

Adikzioen protokoloa lehendik horretarako sortutako lan-batzordearen bidez egiten da.

Protokoloa ezarri ondoren, mantentze-lanak egingo ditugu lan-batzordearekin egiten diren bileren bidez, protokoloa eta, behar izanez gero, egokitzapena berrikusiz.

Bilatu