Telelanean alderdi ergonomikoak eta psikosozialak kudeatzeko orientabideak

Iturria: INSST

Digitalizazio mailakatuak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera trinkoak lanaren edukia eta antolaketa aldatu dute. SARS-CoV-2 osasun-pandemiak eraldaketa hori azkartu eta telelana bultzatu zuen.

Urrutiko Lanari buruzko uztailaren 9ko 10/2021 Legeak telelanaren kontzeptua sartzen du, eta honela definitzen du: baliabide eta sistema informatikoak, telematikoak eta telekomunikaziokoak esklusiboki edo lehentasunez erabiliz egiten den urrutiko lana.

INSSTk egindako argitalpen honek esparru tekniko-prebentibo eguneratua eskaintzen du, enpresa eta erakundeetan telelana modu integratuan kudeatzeko oinarrizko ekintzei buruz indarrean dagoen araudiaren arabera, arreta berezia jarriz telelanaren diseinuan, plangintzan eta ezarpenean, bai eta lana antolatzeko modu horri lotutako arrisku ergonomiko eta psikosozial potentzialei eraginkortasunez ekitean ere.

Gainera, dokumentuak hainbat eranskin ditu informazioa biltzen laguntzeko tresna gisa, telelaneko ingurune batean arrisku ergonomikoak eta psikosozialak kudeatzeko oinarri izan behar dutenak.

595 351 IMQ
Bilatu